Sorumlu ve Hoşgörülü Anne Babalar

Sorumlu ve Hoşgörülü Anne Babalar

M. Emin Karabacak

Sorumlu ve hoşgörülü aile değimiz zaman aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurulduğu, aile bireylerinin kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ve anne babadan herhangi birinin baskın olmadığı aile yapısıdır.

Sorumlu ve hoşgörülü aile ortamlarında anne babalar, çocuklarını sonuna kadar desteklemekle birlikte gerektiği zaman sınırlar koymasını da bilirler. Çocuklarda sınırları bildikleri için sınırları zorlanmazlar. Aile bireyleri sınırların zorlama konusunda değil de kurallara uyulması konunda hem fikirdirler.

Sorumlu ve Hoşgörülü Anne Babanın Özellikleri:

Anne babalar, çocuklarını bir taraftan desteklerken bir taraftan da sınırlar koymasını bilirler. Bunun yanında sınırlara uyulup uyulmadığını da kontrol ederler.

Aile bireyleri kendi içlerinde kuralları uyma ve uygulamada konusunda kararlı ve tutarlıdır. Kurallar kişiden kişiye ve zamana göre değişiklik göstermez. Başka bir ifadeyle çocukların aile içinde uyacağı kurallar nettir.  Bugün doğru olan yarında doğru olduğu gibi bugün yanlış olan yarın da yanlıştır. Zorunlu olmadıkça kararlı ve tutarlı davranılmaktan taviz verilmez.

Aile içinde iletişim samimi ve aktif dinleme (zaman ayırmak, empati, geri bildirim, beden dili, fikirlerine saygı duymak) şeklindedir. Bunu içinde aile bireyleri istek ve görüşlerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade ederler. Görüş ve düşüncelerinden dolayı eleştirilmezler.

Çocukların olumsuz tutum ve davranışları konusunda aşırı tepki verilmez. Çocukların olumsuz tutum ve davranışlarının nedenleri üzerinde durularak özeleştiri yapılır. Çocukların olumsuz tutum ve davranışları için de çocukla birebir konuşulur. Konuşulurken de yadırgamadan ve ben diliyle konuşulur. Amaç çocuğun özgüvenini sarsmadan davranışın düzeltilmesi sağlamaktır.

Çocukların hatasında kullanılan dil ile olumlu davranış sergilediklerinde verilen geribildirimde kullanılan dil aynıdır. Yani tepki ve geribildirimlerde abartı yoktur.

Aile ortamında duygular ve tepkiler uygun şekilde ifade edilir. Kişiliği hedef alan tepkilerden kaçınılır. Gerekirse duygu ve düşüncelerini uygun ifade etme becerilerini kazanabilmeleri için aile içinde tartışma imkân sağlanır. Bu sayede çocuklar tartışma adabını da öğrenirler.

Sorumlu ve hoşgörülü ailelerde aile bireyleri statüsünün gereğini yerine getirir. Statüsünü koz olarak kullanmaz. Anne sevecen ve sıcaktır. Baba güven verir fakat otoritesini korur.  Diyaloglarda korku yerine sevgi ve saygıyı esas alırlar.

 Herkes sorumluluğunun bilincindedir. Sorumluluk bilinci konusunda aileler birbirlerine yardımcı olurlar.

Çocuk adına çocukların yapması gerekenler ne düşünülür ne de adına yapılır. Sadece görev ce sorumlulukları çocukların anlayacakları uygun bir dille yapılır.

Çocuklardan beklentiler gerçekçidir. Çocukların yetenekleri üstünde bir beklenti içine girilmez. Çocukların başarıları takdir edilirken başarısızlıkları da yüzüne vurulmaz. Başarısızlığı yenme konusunda çocuklara gerekli destek verilir.

Aile bireylerinin sevgileri şartlı ve koşullu değildir. Sevgi silah olarak da kullanılmaz Sevgiler koşulsuzdur. Koşulsuz sevgide her şeye rağmen kabullenmek vardır. Çocuğun olumsuz tutumundan dolayı kişiliğini olumsuz etkileyecek sevgiden mahrum bırakılmazlar. Yani çocuğun davranışı ve kişiliği sevgiyle değerlendirilmez.

 


Previous
Next Post »